Välj

Livet.

Jag tar i dag himmel och jordtill vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet så att du och dina efterkommande får leva.
– 5 Mos. 30:19

Lidande är universiellt.
Att bli ett offer är valbart.
-Edith Eden, överlevare från Auschwitz koncentrationsläger

 

 

14 juni 2021

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Några arbetsgivare

Karin Dahlströms ansvarskänsla och språksäkerhet är mycket värdefulla för en redaktion. Hon är snabb, säker, flexibel och omdömesgill. Hon är helt enkelt en mycket yrkesskicklig journalist.

Lotten Ekman

Dagens Nyheter

Jag har lärt känna Karin som en god journalist som alltid sätter journalistikens grunder och värdering i första rummet. Hon får saker och ting "ur händerna".

Håkan Lönnqvist

Fris

Karin Dahlström är en rutinerad redigerare. Hon behärskar tekniken och programvarorna bra. Hon har en god och säker språkbehandling och gör sitt jobb självständigt och effektivt.

Lars Rosenblad

Vasabladet

Karin har under sin tid på Dagens Industri fullgjort sina arbetsuppgifter ambitiöst och noggrant och visat gott omdöme vid textgranskning, bildval, rubriksättning och layout.

Eva Hoffsten

Dagens Industri

Kontakt